מחפש דירה בקטמונים ?

$339,516

מבחר הדירות הגדול ביותר בקטמונים

 

תיווך יוזמה 02-6483040